jueves, abril 07, 2016

EL PP DE AMES DENUNCIA O SECTARISMO DA RADIO MUNICIPAL

O Grupo Municipal Popular no Concello de Ames amousouse sorprendido pola falta de consenso do Goberno tripartito amesán no relativo á organización dos “Espazos Políticos” na radio municipal. Así, de maneira unilateral, decidiron asignar espazos de 30 minutos cada 15 días aos grupos municipais, xuntando a todos os grupos da oposición nas semanas impares, a aos grupos de goberno nas pares.
Sendo positiva a recuperación destes espazos, que xa se organizaban no pasado mandato, a xuízo do Grupo Popular o Goberno tripartito, que “presume de acadar consensos”, debería ter falado cando menos cos voceiros dos grupos municipais do Pleno para estudar a mellor maneira de organizar os espazos que lles corresponderían na radio municipal.
Desta maneira, o PP non entende que todos os grupos da oposición se condensen nunha única semana, e todos os do goberno noutra, considerando máis oportuno intercalar os grupos do goberno e da oposición todas as semanas, para facilitar a labor de control que esta última debe facer.
Ademais, dáse a circunstancia de que “curiosamente, os partidos que sustentan ao goberno terán espazo toda a semana que coincida co Pleno Ordinario, sen que a oposición dispoña de tempo nos días previos ao Pleno”.

1 comentario:

Anónimo dijo...

Alberto Piñeiro... el lame...